\Shop_Views_Tax

Summary

Methods
Properties
Constants
productTaxes()
addProductTax()
removeProductTax()
serviceTaxes()
addServiceTax()
removeServiceTax()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

productTaxes()

productTaxes( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match

addProductTax()

addProductTax( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match

removeProductTax()

removeProductTax( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match

serviceTaxes()

serviceTaxes( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match

addServiceTax()

addServiceTax( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match

removeServiceTax()

removeServiceTax( $request,  $match) 

Parameters

$request
$match